Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens die direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens; Dit zijn persoonsgegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd (bijv. een straatverbod). Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij er een uitzondering is opgenomen in de wet. In de diverse onderwijswetten zijn uitzonderingen opgenomen, waaronder voor het vastleggen van nationaliteit (ras).