titel

1. Een foto is een persoonsgegeven
Een foto waarop een persoon herkenbaar in beeld is, zegt iets over die persoon. Die foto is dan automatisch een persoonsgegeven. Omdat je van een foto ook ras, etniciteit en in sommige gevallen een geloof kan afleiden, zijn foto’s zelfs bijzondere persoonsgegevens. Wanneer het om foto’s van minderjarigen gaat, gaat het ook nog eens om een kwetsbare groep.

2. Wat is publiceren?
Publicatie is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet alleen het delen van foto’s op sociale media, maar ook het delen van foto’s met andere personen dan de leerlingen die op de foto’s staan (of de ouders/verzorgers van die leerling). Denk bijvoorbeeld aan klassenfoto’s (daar staan meerdere leerlingen op) en het delen van foto’s via de interne website van de school.

5. Veilig opslaan en delen
Als je foto’s wilt delen dan moet je ervoor zorgen dat foto’s beveiligd worden opgeslagen. Geef de betrokkenen een wachtwoord waarmee ze toegang krijgen tot een beveiligd deel van je website of het schoolcommunicatieplatform waar foto’s worden gedeeld. Natuurlijk mag je die leuke groepsfoto of fotocollage delen in je nieuwsbrief, zolang iedereen op de foto maar toestemming heeft gegeven. Als ouders/verzorgers de foto’s zelf delen die ze van het beveiligde deel van de schoolsite halen, dan is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school.

6. Oudersverzorgers, leerlingen of journalisten die foto’s maken op school
Als school ben je alleen verantwoordelijk voor de foto’s die je zelf of in opdracht laat maken. Een leraar die bijvoorbeeld een Facebookpagina maakt en daar iedere dag leuke foto’s van de klas op plaatst: dat is de verantwoordelijkheid van de school.
De school is niet verantwoordelijk voor een ouder/verzorger of een leerling die tijdens het schoolfeest foto’s maakt en deze deelt via bijvoorbeeld Twitter. Hetzelfde geldt voor een journalist die foto’s komt maken op het schoolplein. De journalist heeft eigen journalistieke regels als het gaat om het publiceren van foto’s. De journalist is zelf verantwoordelijk voor het publiceren van zijn foto’s.
Als school heb je ook een verantwoordelijkheid voor ouders die vrijwillig meehelpen. Ouders die als hulpouder meegaan op schoolreis, moeten ook weten dat zij niet zomaar foto’s van de kinderen in hun groepje mogen delen.
Wat kun je hierin doen als school:

  • wijs ouders/verzorgers op de afspraken die je hebt als school, om foto’s te delen;
  • vraag of ouders/verzorgers terughoudend kunnen zijn met het maken en delen van foto’s;
  • nodig ouders/verzorgers uit om de leukste foto’s die ze gemaakt hebben naar de leraar te sturen; de leraar kan dan de leukste foto’s selecteren en foto’s verwijderen van leerlingen waarvan ouders geen toestemming hebben gegeven.