Leeractiviteiten WEG

Leeractiviteiten zijn nodig om iemand iets te laten leren, of op z’n minst aan te zetten tot leren.
Voorbeelden van leeractiviteiten zijn: verbanden leggen, een probleem analyseren, hoofd- van bijzaken onderscheiden, een voorbeeld zoeken.
Om die leeractiviteiten te laten plaatsvinden gebruik je (didactische) werkvormen.
Je wilt bijvoorbeeld voorkennis activeren….dan kun je hen een mindmap of een woordwolk laten maken.
Zover gaan we in deze micro module niet.

In deze eerste schetsfase ga je nog niet al te diep met de inhoud aan de slag, maar je bedenkt wel of

 • een module interactiviteit bevat;
 • je afwisseling wilt in een module of dat er een standaard opbouw is;
 • alle hoofdstukken zijn hetzelfde zijn qua opbouw;
  Het voordeel daarvan is dat het voor deelnemers herkenbaar is, ze weten wat er verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten.
  Het voordeel voor jou als ontwerper is dat je vanuit een format of template kunt werken. Dat scheelt tijd en inspanning.
 • je deelnemers (net als in deze micro module) enkel teksten laat lezen;
 • je wat voorbeelden laat zien;
 • een deelnemer een opdracht moet maken en wel of niet inleveren;
 • je zelf aan de slag gaat met het maken van video’s, foto’s
 • er actioverende werkvormen (bijvoorbeeld tussentijdse kleine quizzes?) ontwikkeld moeten worden;
 • je wilt dat deelnemers met elkaar ergens over nadenken of samenwerken? Wil je bijvoorbeeld werken met een discussieforum
 • de tijd die je steekt in ontwerpen van activiteiten opweegt tegen de te behalen leerdoelen?
  Zeker als je een online module gebruikt om een fysieke bijeenkomst te ondersteunen, zijn heel veel leeractiviteiten niet nodig, als deze in de workshops zelf maar wel aanwezig zijn.