ZONDER VISIE GEEN BELEID

Definitie en afbakening

 • Het beleid van een organisatie is afgeleid van de visie van deze organisatie.
 • Het beleid vult de visie aan door duidelijk te omschrijven op welke manier de organisatie haar doelen wil behalen.
 • Het is belangrijk dat een organisatie een visie en beleid ontwikkelt op de inzet van technologie.
 • Veelal worden zowel visie als beleid in meerjarenplannen opgenomen. 5 jaar is geen uitzondering.

Waarom is het belangrijk om een breed gedragen visie en beleid te hebben?

 • Motiveren van medewerkers
 • Reguleren van de wijze waarop in de organisatie wordt samengewerkt
 • Kanaliseren van energie in een team
 • Focus op relevante activiteiten
 • Kaders scheppen voor medewerkers waarbinnen zij bepaalde activiteiten van de organisatie plaatsen
 • Kijken naar hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel
 • Samen regelmatig een pas op de plaats maken….zitten we nog op de goede weg?

Leidraad de digitaliseringsagenda van de overheid (voor onderwijs).
Het WAT

Jullie leervragen (vanaf het jamboard).