Verwerken persoonsgegevens

Verwerk persoonsgegevens zoveel mogelijk digitaal en bewaar deze in de daarvoor aangewezen afgesproken plekken.

  • Zoveel mogelijk in de kernsystemen en anders op een centrale plek op de schijf.
  • Ook voor papieren versies geldt; zoveel mogelijk in een dossier in een afsluitbare dossierkast binnen de school. 

Formuleer zorgvuldig en professioneel. Betrokkenen hebben recht om alle opgeslagen gegevens over hen te lezen. Herinner dit zodra je zaken registreert.

  • Maak afspraken over hoe je de gegevens/documenten veilig deelt.
  • Intern; stuur niet het document, maar verwijs naar de plek waar het is opgeslagen.
  • Extern; stel een wachtwoord in op je document voordat je dit in de mail verstuurt.
  • Voordat je informatie deelt met anderen, moet je de betrokkene in veel gevallen om toestemming vragen.
  • Eerst overleggen, toestemming vragen en dan doen.
  •