Uitwisseling persoonsgegevens

De AVG versterkt de positie van de betrokkene. Een van de belangrijkste veranderingen heeft te maken met het actief betrekken en informeren van betrokken bij het uitwisselen van gegevens.

Persoonsgegevens
Wanneer je gegevens uit wilt wisselen met externen, zoals:

  • ziektebegeleidingsdiensten medewerkers;
  • bij coachtrajecten waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe coach;
  • samenwerkingsverbanden van scholen (denk aan passen onderwijs);
  • schoolarts;

Denk vooral aan de eerste twee punten van de vijf vuistregels die in een vorig onderdeel besproken zijn.

Doel/Doelbinding.
Dienen de persoonsgegevens die gevraagd worden onze eigen doelstellingen en/of de wettelijke verplichting die de vragende organisatie heeft?
Nee: niet uitwisselen.
Ja: stel jezelf dan de vraag of er een grondslag is.

Is er een grondslag?
Nee: niet delen.
Ja: dan is vooraf toestemming vragen aan betrokken niet noodzakelijk, immers er is een grondslag.

Het informeren van betrokkenen in het kader van transparantie (punt 4 van de 5 vuistregels) bijft gewenst.

De enige uitzondering op deze transparantie is wanneer het vitaal belang van betrokken in gevaar komt (zoals bijvoorbeeld bij sommige meldingen in het kader van Veilig Thuis).

Wanneer je een situatie tegenkomt waarbij je twijfelt, vraag het dan aan de AVG contactpersoon binnen je organisatie.

Gebruik maken van online diensten
Het risico bij het gebruik maken van online diensten is, dat ingevoerde persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Wees dus voorzichtig met het gebruik of aanmaken van online accounts.
Neem het zekere voor het onzekere  en vraag het aan de AVG contactpersoon in de organisatie.