Tips online communicatie

Waarschijnlijk zijn het een aantal open deuren. Maar we frissen jouw geheugen toch nog even op.

  • Wees voorzichtig met aanmaken van accounts voor leerlingen op het internet. Als het niet anders kan dan moeten ouders/verrzorgers hier vooraf toestemming voor geven.
  • Deel nooit informatie over leerlingen, ouders of collega’s via sociale media.
  • Deel alleen kennis en informatie over de school als het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft.
  • Ga voordat je foto’s of video’s publiceert na of ouders/verzorgers/collega’s hiervoor toestemming hebben gegeven.
  • Zet e-mailadressen altijd in de BCC-regel als je naar (grote) groepen mensen een bericht verstuurt.
  • Wanneer je een bericht stuurt met belangrijke en/of gevoelige informatie naar (een groep) ouders/verzorgers laat dit dan nalezen door een collega.