PROFESSIONALISERING

Professionalisering Digitale Geletterdheid

Wat je van je leerlingen verwacht, moet je op z'n minst van jezelf verwachten

In deze sessie gaan we aan de slag met de eisen die we zouden kunnen stellen aan elkaar en aan leraren/docenten, als het gaat over digitale geletterdheid.

Maar wat is dat en bestaan er standaarden om die geletterdheid te meten?

Aan de hand van voorbeelden gaan we eerst kijken naar het WAT en daarna naar het HOE.

Hoe pak je professionalisering aan?
Het tweede deel van de bijeenkomst gaan we een aantal ‘andere manieren van samen leren’ uitproberen.
Open space, Edcamp, Pecha Kucha zijn daar voorbeelden van. We doen dat in een andere omgeving om dat te ervaren.

OPDRACHT:
Denk nu al na over een onderwerp (dat met technologie te maken heeft) waar jij iets over zou kunnen vertellen.
Zet dat op dit PADLETBORD
Je kunt hier ook een leervraag/dilemma/onderwerp plaatsen waar je meer over wilt weten.

Ter inspiratie de Why, How, What van Simon Sinek