Persoonsgegevens

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Dit zijn persoonsgegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele identiteit, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd (bijv. een straatverbod).

Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij er een uitzondering is opgenomen in de wet. In de diverse onderwijswetten zijn uitzonderingen opgenomen, waaronder voor het vastleggen van nationaliteit (ras).