Opslaan en bewaren

Voor onze organisatie hebben we richtlijnen over:
– waar je documenten opslaat;
– hoe je ze beheert;
– hoe je er mee omgaat.

We hebben dat in onderstaande schema’s uitgewerkt.
Aan deze richtlijnen wordt per school invulling gegeven.

Schema PO

Schema VO

Schema SA