Een eerste ontwerpmodel

Iets meer structuur in je eerste schets.

Een manier om een (online) module te ontwerpen is volgens het Constructive Alignment.
Het principe van constructive alignment (Biggs & Tang, 2011) is dat studie-/leergedrag van deelnemers wordt beïnvloed door het ontwerp, de programmering en de toepassing van toetsing in een module.
Meer modellen en voorbeelden komen in de module Ontwerpmodellen aan bod.

Om volgens Constructive Alignment te ontwerpen zijn er DRIE stappen te zetten.

 1. Bepaal de Leerdoelen.
  Het belangrijk om goede leerdoelen te formuleren. Wat wil je dat deelnemers leren, hoe wil je dat ze dat doen en zit er een weging of niveau verschil jouw aanbod. Gaat de module om het opdoen van kennis of juist het aanleren (en oefenen) van specifieke vaardigheden?
  Leerdoelen zijn niet alleen bepalend voor de vorm en inhoud van de modules, maar ook voor de afsluiting van een module (Toetsing).
 2. Bedenk de Leeractiviteiten
  De leeractiviteiten zijn de activiteiten die nodig zijn om de leerdoelen te behalen. Dat is de inhoud van jouw module. Wat moeten deelnemers doen om de doelen te behalen en wat geef je in de module aan hen (theorie, links, bronnen, video). Hoe daag je ze uit?
  Hier denk je ook na welke bronnen/middelen er nodig zijn om de activiteiten te ondersteunen.
 3. Toetsing en afsluiting
  Bij het ontwerpen van de toets is het van belang om bij jezelf na te gaan wat jou ervan zou overtuigen dat een deelnemer de aangeboden kennis en/of de vaardigheden opgedaan heeft.