BLENDED LEREN TIJDENS EN NA COVID-19

Workshop 4

Onderwijs tijdens en na Covid 19

Ineens moesten alle scholen ‘online’ les gaan verzorgen.
Dat was in de eerste lockdown geen weloverwogen besluit. Op scholen werd ook op een heel verschillende manier omgegaan met online en op welke manier lessen vormgegeven werd.

Op sommige basisscholen werden weekpakketten gemaakt die in groepjes konden worden opgehaald. Andere scholen stapten direct over naar volledig online, met alle gevolgen van dien.

Leveranciers en ook docenten (vooral van VO en PO) boden hulp door webinars te houden en door video’s met uitleg te publiceren.
Vooral Microsoft teams maakte een vlucht om lessen in te verzorgen.
Maar is teams wel ontwikkeld om les in te geven?
Hoe zit het met leerling volgen en didactische werkvormen?