Inleiding en aanleiding

Je hebt heel veel kennis van een onderwerp en zou die kennis graag delen door middel van een online module. Je bouwt websites en wilt jouw klanten op weg helpen met stappenplannen en een training. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen waarom het handig is om online modules aan te gaan bieden.
Deze micromodule (= kort en krachtig met een maximale studiebelasting van een half uur) gaat heel kort in op het inhoudelijk (didactisch) ontwerpen van online modules.
In het laatste hoofdstuk vind je inspiratiebronnen en links.

NB. Wij spreken over modules, maar het kan ook een training, scholing, cursus of zelfs (als je echt een groot publiek wilt bereiken een MOOC (Massive Open Online Course).

Leerdoelen

Na deze micromodule:

  • Weet je waarom ontwerp voorafgaand aan het bouwen van een module belangrijk is.
  • Ken je de enkele termen die horen bij het ontwikkelen van online modules.
  • Heb je kennis gemaakt met een eenvoudig ontwerpmodel.
  • Heb je een eerste schets gemaakt ¬†hoe jouw eerste (module) ontwerp er uit zou kunnen zien.