Leerdoelen

‘ONGEACHT WELK ONTWERPMODEL JE HANTEERT, ER ZIJN ALTIJD LEERDOELEN’.

Een deelnemer wil vooraf weten waar een les of module over gaat en wat er van hem/haar verwacht wordt.
Voor jou als ontwerper is het ook erg handig om met de leerdoelen te beginnen, omdat je zo weet of alles wat jij vooraf bedacht hebt ook aan de orde gekomen is.

Herken je dit?
Je zit bij een presentatie en de presentator is heel erg enthousiast aan het vertellen. Hij gaat ook tijdens de presentatie in op vragen van deelnemers…en schiet met de presentatie alle kanten op. Bladert dus ook vooruit en achteruit door de presentatie. Hij heeft, vanwege de afleiding, heel veel Oh ja…dat moest ik nog vertellen momenten. Dat risico loop je ook, als je niet vooraf je leerdoelen bepaalt.

Bij het inhoudelijke ontwerp van jouw module, zijn dat je ankers voor bijvoorbeeld de hoofdstuk indeling.
Je kunt zo ook checken of de studiebelasting (hoe lang duurt een module) reëel is.

Er zijn heel veel manieren om leerdoelen te formuleren.
Je kent vast de term SMART wel.
Specifiek, Meetbaar, Actieve werkwoordsvormen, Reikwijdte (welke context) en Toetsbaar.
Zo ver gaan we in deze micromodule niet, maar je hebt nu wel kennisgemaakt met de term.